Colehour, Colehower, Colhouer, Colhour, Colhower
Family Tree

Surnames : Graham
11 Individuals

Name Birth Death
     Graham, Dustin
     Graham, Floyd Victor
     Graham, George Wellington 26 Feb 1882 28 Sep 1939
     Graham, Glenn
     Graham, James Christian
     Graham, Jane 28 Jul 1908 31 Dec 1984
     Graham, Kathleen Elizabeth
     Graham, Michael David
     Graham, Michael David
     Graham, Susie Caroline 13 Mar 1889 14 Dec 1972
     Graham, Viola Virgie 22 Jun 1908 8 Mar 1998